Asiakaslähtöisyys, turvallisuus, vastuullisuus, avoimuus ja luotettavuus.

Arvot ja toimintaperiaate

Arvomme ovat asiakaslähtöisyys, turvallisuus, vastuullisuus, avoimuus ja luotettavuus.

Toimintamme on asukaslähtöistä, painottaen yksilön hyvää ja turvallista elämää.
Omatoimisuutta arjen toiminnoissa tuetaan kuntouttavalla otteella huomioiden yksilön voimavaratekijät ja tuen tarve.
Toiminnassamme pyrimme parhaan mahdollisuuden mukaan huomioimaan asukkaiden ja heidän läheisten toiveita.
Luomme mahdollisuudet vuorovaikutukselliseen ja avoimeen keskusteluun laadukkaan toiminnan kehittämiseksi.
Arvostamme yhdessä tekemistä ja kunnioitamme käytöksellämme niin asiakkaita, heidän läheisiään kuin työkavereita.
Kannamme vastuun asiakkaan kokonaishoidon onnistumisesta. Noudatamme yhteisesti sovittuja toimintatapoja.
Tuomme epäkohdat esille avoimesti ja rakentavasti sekä etsimme niihin yhdessä ratkaisuja.
Haluamme kehittää palveluja ja toimintatapoja laadun varmistamiseksi.

Imatran Palvelukeskus Oy
Viipurintie 752
55100 Imatra

Vastuu sairaanhoitaja,  Miia Kaksonen
puh.  044 974 4563 (hoivapalvelut)
sähköposti,  miia.kaksonen(at)imatranpalvelukeskus.fi